Cadeaubon Voorwaarden

In aanvulling op onze Algemene Voorwaarden zijn onderstaande cadeaubon voorwaarden van toepassing op door Fedde&Kees B.V. ("Fedde&Kees") uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een Fedde&Kees cadeaubon, aanvaard je deze cadeaubon voorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

 1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fedde&Kees uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, hierna gezamenlijk: “Cadeaubon”) die worden verkocht door Fedde&Kees.
 1. De Cadeaubon wordt uitgegeven in waarden van € 5,00, € 15,00, € 25,00, € 35,00 en € 50,00
 1. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts eenmaal verstrekt. Je dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder ook begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het al dan niet per ongeluk wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Fedde&Kees te worden verstrekt. Fedde&Kees behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon: de e-mail van Fedde&Kees met de betreffende code) In geval van oneigenlijk gebruik wordt alsnog betaling in geld verlangd.
 1. Om een Cadeaubon te gebruiken, dien je de door jou geselecteerde producten in het "winkelwagentje" te plaatsen. Tijdens het betaalproces vul je de exacte code van de Cadeaubon in en druk je op “Toepassen”. De (resterende) waarde van de Cadeaubon wordt in mindering gebracht op het Subtotaal. Nadat je al je contactinformatie hebt ingevuld, druk je op “Doorgaan met verzenden”. Kies je verzendwijze en druk op “Ga naar betalen”.
 1. Als de waarde van de Cadeaubon gelijk is aan het totaalbedrag, staat er “Je bestelling wordt betaald met je Cadeaubon”. Kijk de bestelling na en voltooi de bestelling. 
 1. Als het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon, dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: IDEAL, creditcard (VISA of MEASTRO), Bancontact of een kortingscode. Als de waarde van de cadeaubon minder is dan het subtotaal bedrag, staat er bij het totaalbedrag, het resterende bedrag, dat op andere wijze moet worden voldaan. Voltooi de bestelling. Kies de betaalwijze voor het resterende bedrag en kijk de bestelling na. Voltooi de bestelling en je wordt doorgestuurd naar de gekozen verzendwijze.

 2. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden, vind je op de webpagina waar je de Cadeaubon kunt verzilveren. Iedere Cadeaubon is tot uiterlijk 1 jaar na aankoop geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden verzilverd.
 1. De Cadeaubon uitgegeven door Fedde&Kees is uitsluitend inwisselbaar voor aankopen van producten via feddekees.nl 
 1. De Cadeaubon kan niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.
 1. De Cadeaubon of restwaarde ervan is niet inwisselbaar voor geld.
 1. De restwaarde van de Cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. Deze waarde is zichtbaar, door naar de e-mail te gaan, waarin je Cadeaubon van Fedde&Kees klaar staat. Klik op het verzilveren van de Cadeaubon. Onder de waarde van de Cadeaubon, staat het resterend bedrag. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt vanaf hetzelfde account als waar het eerste gebruik van de Cadeaubon plaats heeft gevonden en gedurende de geldigheidsduur van de Cadeaubon.
 1. Op de Cadeaubon zelf, is het herroepingsrecht niet van toepassing. De Cadeaubon kan niet geretourneerd worden.
 1. In geval Fedde&Kees op basis van artikel 8 - Herroepingsrecht van de Algemene Voorwaarden, overgaat tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde, zal in geval van het gebruik van de Cadeaubon evenals betaling door middel van IDEAL Bancontact of creditcard, restitutie zoveel mogelijk plaatsvinden door verhoging van het Cadeaubon saldo tot het oorspronkelijk saldo. Als dit niet toereikend mocht zijn zal de resterende restitutie plaatsvinden door middel van terugbetaling in geld door middel van IDEAL, Bancontact of creditcard op het bij ons bekende rekeningnummer. In geval voor betaling uitsluitend gebruik is gemaakt van de Cadeaubon zal restitutie plaatsvinden door verhoging van het Cadeaubon saldo. 
 1. Het is niet toegestaan de Cadeaubon of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking). 
 1. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de Cadeaubon wordt ontzegd. 
 1. Het is niet toegestaan de Cadeaubon op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. 
 1. Deze cadeaubon voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de cadeaubon voorwaarden telkens voor het gebruik van de Cadeaubon te raadplegen. Blijf je na ingaan van de wijzigingen de Cadeaubon gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde cadeaubon voorwaarden. 
 1. Per bestelling kun je een onbeperkt bedrag aan Cadeaubon of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan Cadeaubon inwisselen.
 1. Fedde&Kees zal alle gegevens en informatie bij aankoop van de Cadeaubon verwerken en behandelen conform haar privacy beleid, welke terug te vinden is op de website van Fedde&Kees.

 2. Heb je vragen of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubon of problemen bij het inwisselen, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen via het contactformulier en we zullen je vraag zo spoedig mogelijk behandelen.